Ханшийн мэдээ

2021-09-16 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,849.17 2,846.00 2,854.00 2,846.00 2,851.00
EUR 3,366.86 3,335.00 3,395.00 3,335.00 3,390.00
CNY 442.62 441.80 444.90 441.80 444.60
RUB 39.12 38.90 40.20 38.90 39.90
JPY 26.03 25.80 26.30 25.80 26.30
GBP 3,939.55 3,900.00 3,980.00 3,900.00 3,980.00
CHF 3,099.79 3,040.00 3,140.00 3,040.00 3,140.00
KRW 2.44 2.38 2.48 2.38 2.48