Ханшийн мэдээ

2023-10-01 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,459.50 3,452.00 3,472.00 3,452.00 3,462.00
EUR 3,667.59 3,600.00 3,760.00 3,600.00 3,750.00
CNY 473.81 471.00 478.00 471.00 477.00
RUB 35.60 29.00 39.00 34.00 39.00
JPY 23.23 22.80 23.60 22.80 23.50
GBP 4,232.18 4,140.00 4,320.00 4,140.00 4,310.00
CHF 3,799.56 3,690.00 3,840.00 3,690.00 3,830.00
KRW 2.57 2.40 2.63 2.50 2.62