Ханшийн мэдээ

2022-05-29 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,121.05 3,110.00 3,140.00 3,110.00 3,124.00
EUR 3,350.76 3,300.00 3,410.00 3,300.00 3,400.00
CNY 463.71 457.00 467.00 457.00 466.00
RUB 46.81 33.00 78.00 33.00 78.00
JPY 24.55 24.20 24.90 24.20 24.90
GBP 3,939.08 3,870.00 4,000.00 3,870.00 4,000.00
CHF 3,252.11 3,190.00 3,320.00 3,190.00 3,320.00
KRW 2.49 2.40 2.54 2.40 2.54