Ханшийн мэдээ

2023-03-22 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,527.49 3,520.00 3,539.00 3,520.00 3,529.00
EUR 3,785.17 3,760.00 3,845.00 3,760.00 3,830.00
CNY 513.23 510.00 516.00 510.00 514.50
RUB 45.86 41.00 49.00 44.00 49.00
JPY 26.72 26.30 26.90 26.30 26.90
GBP 4,321.18 4,240.00 4,340.00 4,240.00 4,340.00
CHF 3,794.43 3,730.00 3,830.00 3,730.00 3,830.00
KRW 2.70 2.65 2.75 2.65 2.75