Харилцах данс

Та өөрийн орлого, зарлагыг бүрэн хянаж санхүүгийн асуудалдаа санаа зовохгүй байхад Ариг Банкны "Иргэдийн харилцах данс" танд туслах болно.

Давуу тал

  • Хүссэн үедээ харилцах дансанд орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
  • Таны хэрэгцээнд тохирох 8 төрлийн валютаас сонгох
  • Покет банк болон Интернэт банк ашиглан данс нээх, удирдах
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд бүртгүүлэх
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7013-3060 лавлах төврүү хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Валют Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Рубль Вон Иен Фунт стерлинг
Доод үлдэгдэл 5,000₮ 5$ 5 20¥ 100 5,000 500¥ 5£
“Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт “Цар тахлын үед банкны харилцах дансанд хүү тооцохгүй байх" заалттай холбоотой бүх төрлийн харилцах дансанд тус хуулийн хэрэгжих хугацаанд буюу 2022.12.31-ний өдрийг дуустал хүү тооцохгүй.

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Рубль Вон Иен Бусад
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого - - - - 3.0% 3.0% 0.3% -
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага* - 0.5% 0.3% 0.4% 1.5% 1.5% 0.6% 0.6%
Бэлэн шилжүүлэг

Банк хооронд /16 цагаас өмнө/

1,000 төгрөг 1,500 төгрөг
Банк хооронд /16 цагаас хойш/ 1,000 төгрөг 3,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг 0.5 ам.доллар
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг 0.5 ам.доллар
Данс нээх -
Данс хөтөлсний хураамж /сар бүр/ 200 төгрөг
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг

 

Дансны тодорхойлолт

Тодорхойлолт 3,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт ** 5,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолтыг данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор авч байгаа бол ***

 

30,000 төгрөг

* Дансанд бэлэн бусаар орсон орлогыг бэлнээр зарлагадах тохиолдолд шимтгэл авна

** Дансыг ажлын 3 хоног битүүмжилнэ

*** Шинээр нээсэн дансыг ажлын 7 хоног битүүмжилнэ

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх
  • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх

 

Онцлох

Ариг банкны хамт олон цусаа хандивлалаа

“Цусаа хандивлах өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

СОНИРХОХ