Хүүгээс хүү боддог хугацаагүй хадгаламж

Байршуулсан мөнгөнийхөө үлдэгдэл дээр сар бүр хүүгийн орлого авч, зарлагын гүйлгээг чөлөөтэй хийхийг хүсвэл та манай Хүүгээс хүү бодох хугацаагүй хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Сар болгон таны хүү дансандаа нэмэгдэн орж дараа сарын хүү бодогдоно.
  • Таны хадгаламжийн дансны мэдээлэл iDual  хамгаалалтын системээр хамгаалагдана. Бичиг баримтгүй тохиолдолд гүйлгээг таны хурууны судасны байршил, хурууны хээг таниснаар хийнэ
  • 20 сая хүртэлх таны хадгаламж Хадгаламжийн даатгалын корпорациар даатгагдана. Даатгалын хураамжийг бид төлнө
  • Хүссэн цагтаа хадгаламжиндаа орлого хийж, зарлага гаргах боломжтой.

Нөхцөл

 

  Жилийн хүү, Үнэ
Зарласан хүү “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт “Цар тахлын үед банкны хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцохгүй байх" заалттай холбоотой бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламжид дээрхи хуулийн хэрэгжих хугацаанд хүү тооцохгүй.
Бодит хүү
Дансны доод үлдэгдэл 5000 ₮
Хадгаламжийн дэвтэр 1000 ₮
Ариг банкны данс хооронд гүйлгээ хийх* 100₮
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)*

200₮

*2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс мөрдөнө

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх
Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ