Хугацаагүй хадгаламж /сар бүр хүү олгодог/

Хугацаагүй хадгаламжиндаа хүү бодуулж, сар бүр хүүгийн орлого авч, зарлагын гүйлгээг чөлөөтэй хийхийг хүсвэл та манай Хүүгээс хүү боддог хугацаагүй хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Хүссэн үедээ хадгаламжиндаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
  • Цахим банк болон Интернэт банк ашиглан данс нээх, удирдах
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд бүртгүүлэх
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7013-3060 лавлах төврүү хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Валют Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү

  Төгрөг

  5,000 төгрөг

7.5% /бодит хүү 7.76%/

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань
Орлогын гүйлгээ Бэлэн, бэлэн бус орлого -
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага* - 0.5% 0.3% 0.4%
Бэлэн шилжүүлэг

Банк хооронд /16 цагаас өмнө/

1,000 төгрөг 1,500 төгрөг
Банк хооронд /16 цагаас хойш/ 1,000 төгрөг 3,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг 0.5 ам.доллар
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг 0.5 ам.доллар
Данс нээх -
Данс хөтөлсний хураамж /сар бүр/ 200 төгрөг
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг

 

Дансны тодорхойлолт

Тодорхойлолт 3,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт ** 5,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолтыг данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор авч байгаа бол ***

 

30,000 төгрөг

* Дансанд бэлэн бусаар орсон орлогыг бэлнээр зарлагадах тохиолдолд шимтгэл авна

** Дансыг ажлын 3 хоног битүүмжилнэ

*** Шинээр нээсэн дансыг ажлын 7 хоног битүүмжилнэ

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх
Онцлох

АРИГ БАНКНЫ ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ ӨСӨЖ 8 ХУВЬ БОЛЛОО

Та өөрийн санхүүгийн хэрэгцээндээ тулгуурлан дараах хоёр төрлийн хугацаагүй хадгаламжаас сонгох боломжтой.

СОНИРХОХ