Энгийн хугацаатай хадгаламж

Та өөрийн ирээдүйд зориулж мөнгөн хуримтлалтай болохыг хүсдэг бол бид танд энгийн хугацаатай хадгаламжийг санал болгож байна.

Давуу тал

  • Өндөр хүүний орлоготой байх
  • Таны хэрэгцээнд тохирох хугацаа болон төгрөг, ам.доллар, юань, еврогийн валютаас сонгох
  • Покет банк болон Интернэт банк ашиглан данс нээх, удирдах
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд бүртгүүлэх
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7013-3060 лавлах төврүү хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Хугацаа / Валют Жилийн хүү
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань
1 сар 9.1%      
2 сар 9.7%      
3 сар 10.7% 1.8% 1.0% 1.0%
4 сар 10.7%      
5 сар 10.7%      
6 сар 11.0% 2.2% 1.2% 1.2%
7 сар 11.0%      
8 сар 11.0%      
9 сар 12.1% 2.6% 1.5% 1.5%
10 сар 12.1%      
11 сар 12.1%      
12 сар 13.5% 2.8% 1.7% 1.7%
13 сар 13.7%      
18 сар 13.8%      
24 сар 13.9%      
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 50 юань
Гэрээ цуцалсан тохиолдолд олгох хүү 2.75% 0.75% 0.0% 0.4%

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань
Орлогын гүйлгээ Бэлэн, бэлэн бус орлого -
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага* - 0.5% 0.3% 0.4%
Бэлэн шилжүүлэг

Банк хооронд /16 цагаас өмнө/

1,000 төгрөг 1,500 төгрөг
Банк хооронд /16 цагаас хойш/ 1,000 төгрөг 3,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг 0.5 ам.доллар
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг 0.5 ам.доллар
Данс нээх -
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 3,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт ** 5,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолтыг данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор авч байгаа бол *** 30,000 төгрөг

* Дансанд бэлэн бусаар орсон орлогыг бэлнээр зарлагадах тохиолдолд шимтгэл авна

** Дансыг ажлын 3 хоног битүүмжилнэ

*** Шинээр нээсэн дансыг ажлын 7 хоног битүүмжилнэ

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх

Харилцагчтай санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэх зорилгоор шинээр 3-24 сарын хугацаатай хадгаламж нээлгэх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох газар, нэгжийн зөвшөөрлөөр хугацаатай хадгаламжийн хүүг 0.1 - 2.5%-иар нэмэх урамшуулалт аяныг 2022.12.31-ний өдрийг хүртэл зарлаж байна.

Онцлох

Ариг банкны хамт олон цусаа хандивлалаа

“Цусаа хандивлах өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

СОНИРХОХ