Энгийн хугацаатай хадгаламж

Та өөрийн ирээдүйд зориулж мөнгөн хуримтлалтай болохыг хүсдэг бол танд бид энгийн хугацаатай хадгаламжийг санал болгож байна.

Давуу тал

  • Таны хадгаламжийн дансны мэдээлэл iDual  хамгаалалтын системээр хамгаалагдана. Гүйлгээг зөвхөн таны хурууны судасны байршил, хурууны хээг таньснаар хийнэ.
  • Хадгаламжийн даатгалын корпорациар 20 сая төгрөг хүртэлх бүх хадгаламжууд даатгагдана.
  • Танд гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ гарвал хадгаламж барьцаалсан зээлийг хормын дотор авах боломжтой.

Нөхцөл:

 

ТӨГРӨГИЙН ХАДГАЛАМЖ

ХУГАЦАА

ЖИЛИЙН ХҮҮ

1 сарын хугацаатай

(орлого авдаггүй)

5.20%

2 сарын хугацаатай

(орлого авдаггүй)

5.60%

3-5 сарын хугацаатай

6.60%

6-8 сарын хугацаатай

8.60%

9-11 сарын хугацаатай

9.40%

12 сарын хугацаатай

10.40%

13 сарын хугацаатай

10.40%

АМ.ДОЛЛАРЫН ХАДГАЛАМЖ

3 сарын хугацаатай

1.6%

6 сарын хугацаатай

2.0%

9 сарын хугацаатай

2.4%

12 сарын хугацаатай

2.6%

13 сарын хугацаатай

2.6%

ЮАНИЙ ХАДГАЛАМЖ

3 сарын хугацаатай

1.00%

6 сарын хугацаатай

1.20%

Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ