"Алтангадас" хадгаламжийн гэрчилгээ

Та өөрийн хөрөнгийг өндөр хүүтэйгээр өсгөх боломжийг хайж байгаа бол бид "Алтангадас" хадгаламжийн гэрчилгээг санал болгож байна. 

 Давуу тал

  • Та өөрийн "Алтангадас" хадгаламжийн гэрчилгээг дотны хүндээ бэлэглэх боломжтой
  • Цахим банк болон Интернэт банк ашиглан дансыг хянах
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7013-3060 лавлах төврүү хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Хугацаа Нэрлэсэн үнэ Жилийн хүү Гэрээ цуцалсан тохиолдолд олгох хүү
2 жил 10,000,000 төгрөг 14.0% 0.0%

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага -
Бэлэн шилжүүлэг 1,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг
Данс нээх -
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх
Онцлох

Банк хэзээ ч..

харилцагчаасаа дараах нууцлал бүхий мэдээллүүдийг асуудаггүй.

СОНИРХОХ