"Хүслийн үндэс" хадгаламж

Таны хүслийг бодит болгоход Ариг банкны "Хүслийн үндэс" гурвалсан хадгаламжийг санал болгож байна.

  • Өдөр тутмын хэрэгцээг хангах - Хугацаагүй хадгаламж
  • Зорилгоо биелүүлэх боломж - Богино хугацаат хадгаламж
  • Хүслээ биелүүлэх боломж - Урт хугацаат хадгаламж

Давуу тал

  • Өндөр хүүний орлоготой байх
  • Покет банк болон Интернэт банк ашиглан дансаа хянах, удирдах
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд бүртгүүлэх
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7013-3060 лавлах төврүү хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Төрөл Хугацаа Жилийн хүү

 

Хугацаагүй хадгаламж

"Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын  цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт "Цар тахлын үед банкны хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцохгүй байх" заалттай холбоотой бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламжид дээрхи хуулийн хэрэгжих хугацаанд буюу 2022.12.31-ний өдрийг дуустал хүү тооцохгүй.

 

 

Богино хугацаат хадгаламж

1 сар 9.1%
2 сар 9.7%
3 сар 10.7%
6 сар 11.0%
9 сар 12.1%

 

 

Урт хугацаат хадгаламж

12 сар 13.5%
13 сар 13.7%
18 сар 13.8%
24 сар 13.9%
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Гэрээ цуцалсан тохиолдолд олгох хүү 2.75%

Шимтгэл хураамж

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг
Орлогын гүйлгээ Бэлэн, бэлэн бус орлого -
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага -
Бэлэн шилжүүлэг

Банк хооронд /16 цагаас өмнө/

1,000 төгрөг
Банк хооронд /16 цагаас хойш/ 1,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг
Данс нээх -
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 3,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт * 5,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолтыг данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор авч байгаа бол ** 30,000 төгрөг

* Дансыг ажлын 3 хоног битүүмжилнэ

** Шинээр нээсэн дансыг ажлын 7 хоног битүүмжилнэ

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх
  • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх
Онцлох

Ариг банкны хамт олон цусаа хандивлалаа

“Цусаа хандивлах өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

СОНИРХОХ