Хүслийн үндэс хадгаламж

Энэхүү хадгаламж нь банк таны хүсэлтийн дагуу хуримтлалын мөнгийг өдөр тутмын хэрэгцээг хангах-хугацаагүй хадгаламж, бизнесдээ амжилт олох боломж-богино хугацаат хадгаламж, хүслээ биелүүлэх боломж- урт хугацаат хадгаламж гэсэн гурван хэсэгт хуваан байршуулна

Давуу тал

  • Таны хадгаламжийн дансны мэдээлэл iDual  хамгаалалтын системээр хамгаалагдана. Бичиг баримтгүй тохиолдолд гүйлгээг таны хурууны судасны байршил, хурууны хээг таньснаар хийнэ.
  • Хадгаламжийн даатгалын корпорациар 20 сая төгрөг хүртэлх бүх хадгаламжууд даатгагдана.
  • Танд гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ гарвал хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой

Нөхцөл

ДООД ҮЛДЭГДЭЛ
хамгийн багадаа энэ дүнгээр хадгаламж нээлгэх боломжтой

10 000₮ 

 

Хугацаа

Хүү /Жилийн/

Хугацаагүй хадгаламж

0.00%

 

БОГИНО ХУГАЦААТ ХАДГАЛАМЖ

1 сарын хугацаатай

5.20%

2 сарын хугацаатай

5.60%

3 сарын хугацаатай 

6.60%

6 сарын хугацаатай

8.60%

9 сарын хугацаатай

9.40%

УРТ ХУГАЦААТ ХАДГАЛАМЖ

12 сарын хугацаатай

10.40%

13 сарын хугацаатай

10.40%

  Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх
Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ