"Хүүхдийн боловсрол" хадгаламж

Та хүүхдэдээ чанартай сайн боловсрол эзэмшүүлэхийг хүсдэг бол таны хүүхдийн ирээдүйн боловсролд гайхалтай сайхан боломж нээгдлээ.

Давуу тал

  • Таны хүүхдийн сурлагын түвшин "4 улирал VIII" байх эсхүл "3 улирал VIII, 1 улирал VII" байвал тухайн жилд бодогдсон хүүгийн орлогын 10%-аар урамшуулна
  • Жилдээ нэг удаа хүү, хугацаа алдахгүйгээр 30 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний зарлагыг боловсролын байгууллагын дансруу шилжүүлэх боломжтой
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх бүх хадгаламжууд даатгагдана
  • Та хүссэн цагтаа хүүхдийнхээ хадгаламжинд орлого хийх боломжтой
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7013-3060 дугаарлуу хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаагаа авах боломжтой

Нөхцөл

Нөхцөл 

Төгрөг

Доллар

Дансны доод үлдэгдэл

10,000₮

10$

Жилийн хүү

11.60%

2.80%

Хугацаа

Хадгаламж эзэмшигч хүүхдийг 18 нас хүртэл хугацаанд хадгална

Хадгаламжийн дэвтэр - 1,000₮

Бүрдүүлэх материал

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Хүүхэд 16 нас хүрсэн бол иргэний үнэмлэх
  • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх /Хүүхдийн эцэг, эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагч байна/
Онцлох

50 САЯ МОД ТАРИНА

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ИРЭХ 2030 ОН ХҮРТЭЛ 50 САЯ МОД ТАРИНА

СОНИРХОХ