Хүүхдийн боловсрол хадгаламж

Та хүүхэддээ чанартай сайн боловсрол эзэмшүүлэхийг хүсдэг бол таны хүүхдийн ирээдүйн боловсролд гайхалтай сайхан боломж нээгдлээ.

Та хүүхэддээ энэхүү хадгаламжийг нээлгэснээр

  • Таны хүүхдийн сурлагын түвшин 4 улирал VIII байх эсхүл 3 улирал VIII, 1 улирал VII байвал тухайн жилд нэмж хуримтлуулсан хүүгийн орлогын 10%-аар урамшуулна.
  • Хичээлийн шинэ жилд зориулж жилдээ нэг удаа хүү, хугацаа алдахгүйгээр 30 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний зарлагыг боловсролын байгууллагын данс руу шилжүүлэх боломжтой.
  • Хадгаламжийн даатгалын корпорациар 20 сая төгрөг хүртэлх бүх хадгаламжууд даатгагдана.
  • Орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.

Нөхцөл

Нөхцөл 

MNT

USD

Дансны доод үлдэгдэл

10,000 MNT

10 USD

Хүү / жилийн /

11.00%

2.8%


Хадгаламжийн хугацаа              - Хүүхдийг 18 нас хүртэл 

  • Хадгаламжийн дэвтэр                - 1000   
  • Хадгаламжийн данс хаах           - 1000 
  • Хадгаламж барьцаалсан зээл     - Хадгаламжийн хүү+6% /жилийн/

Бүрдүүлэх материал

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх / Хамтран эзэмшигч нь хүүхдийн хууль ёсны асран хамгаалагч байна/
Онцлох

Ариг Банк зээлийн хүүний хөнгөлөлттэй, таатай нөхцөл санал болгож байна

Харилцагч та цаг заваа хэмнэн зээлийн хүсэлтээ онлайнаар https://loan.arigbank.mn/ өгөх боломжтой

СОНИРХОХ