Мэдээлэл, лавлагаа

Тодорхойлолт гаргах

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл, хураамж
Энгийн тодорхойлолт /дансны үлдэгдэл бичигдээгүй тодорхойлолт/ 3,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт* 5,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолтыг данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор авч байгаа бол** 30,000 төгрөг

* Дансыг 3 хоног битүүмжилнэ

** Дансыг 7 хоног битүүмжилнэ

Архиваас баримт шүүж хувилж өгөх /интернэт банкны гүйлгээний баримт хамаарна/:

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл, хураамж
Нэг жил доторх хугацааны баримт архиваас шүүж хувилж өгөх             /1 хуудас/ 5,000 төгрөг 
Нэг жилээс хойших хугацааны баримт архиваас шүүж хувилж өгөх      /1 хуудас/ 10,000 төгрөг 

 

Онцлох

Ариг банкны хамт олон цусаа хандивлалаа

“Цусаа хандивлах өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

СОНИРХОХ