ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

Бид ТАНД хамгийн таатай нөхцөлөөр зээл авах боломжийг санал болгож байна.

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Банкны салбар байрлах орон нутагт тогтмол хаяг дээр оршин суудаг байх
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг 12 сарын турш тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Эрхэлж буй бизнес нь хуулиар хориглоогүй, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, холбогдох баримт бичиг бүрэн, бодит орлоготой байх
 • ПОС эзэмших гэрээ зээл хүсэгчийн нэр дээр хийгдсэн байх
 • Ариг банк эсвэл бусад банкны ПОС төхөөрөмжийг сүүлийн 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаанд ашигласан байх
 • Сар бүр Ариг банк болон бусад банкны ПОС төхөөрөмж дээр хийгдсэн гүйлгээний нийт дүн 3 сая төгрөгөөс дээш байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, түүхгүй байх
 • Бусад

Барьцаа хөрөнгө:

 • ПОС-ын дансны орлого
 • Эргэлтийн хөрөнгө (Бараа материал)
 • Шаардлагай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж болно

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ: 30 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /сарын/

1.3% - 1.5%

Зээлийн хүү /жилийн/

15.6% - 18%

Зээлийн хугацаа: 30 сар хүртэл
Зээл олголтын шимтгэл:  1%
Өргөдлийн хураамж:  10,000₮

*Зээлийн бодит өртөг: Жилийн 16.41% - 18.76%

Давуу тал:

 • Зээл шийдвэрлэх үйл явц хурдан
 • Уян хатан нөхцөлтэй

 

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүссэн гараар бичсэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан зураг бүхий/
 • Түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт
 • ПОС-ын дансны хуулга /Сүүлийн 1 жилээр/
 • ПОС эзэмших гэрээ
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт бичгүүд
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

50 САЯ МОД ТАРИНА

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ИРЭХ 2030 ОН ХҮРТЭЛ 50 САЯ МОД ТАРИНА

СОНИРХОХ