Цалингийн зээл

АРИГ банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагын ажилтанд олгох зээл.

Ерөнхий шаардлага:

 • Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын үндсэн ажилтан байх
 • Тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан байх
 • Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Цалингийн орлогоороо зээлийг бүрэн төлөх чадвартай байх

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

40,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү /сарын/

1.2% - 1.5%

Зээлийн хүү /жилийн/

14.4% - 18%
Зээлийн хугацаа 30 сар хүртэл
Зээл олголтын шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг: Жилийн 15.11% - 18.61%

Давуу тал:

 • Зээлийн зарцуулалт хянахгүй
 • Шуурхай шийдвэрлэгддэг
 • Зээлийн хугацаанд нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой

 

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар
 • Цээж зураг 1%
 • Байгууллагын цалингийн тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
Онцлох

50 САЯ МОД ТАРИНА

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ИРЭХ 2030 ОН ХҮРТЭЛ 50 САЯ МОД ТАРИНА

СОНИРХОХ