Цалингийн зээл

АРИГ банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагын ажилтанд олгох зээл.

 

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ:

40,000,000 төгрөг
Зээлийн хүү: Жилийн  15.6% - 18%
Сарын 1.3% - 1.5%
Зээлийн хугацаа: 30 сар хүртэл
Зээл олгосны шимтгэл: Зээлийн дүнгийн 1%

Давуу тал:

- Зээлийн зарцуулалт хянахгүй;

- Шуурхай шийдвэрлэгддэг;

- Зээлийн хугацаанд нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой;

Тавигдах шаардлага:

- Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын үндсэн ажилтан байх;

- Тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан байх;

- Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;

- Цалингийн орлогоороо зээлийг бүрэн төлөх чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал;

- Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар

- Цээж зураг 1%

- Байгууллагын цалингийн тодорхойлолт

- Иргэний үнэмлэх

- Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга

- Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд

 

 

Онцлох

Ариг Банк зээлийн хүүний хөнгөлөлттэй, таатай нөхцөл санал болгож байна

Харилцагч та цаг заваа хэмнэн зээлийн хүсэлтээ онлайнаар https://loan.arigbank.mn/ өгөх боломжтой

СОНИРХОХ