Хэрэглээний худалдан авалтын зээл

Ариг банктай хамтран ажиллах гэрээт байгууллагаас гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, тавилга, компьютер зэргийг хэрэглээний худалдан авалтын зээлээр түргэн шуурхай авах боломжтой.

Зээлийн нөхцөл: 

Зээлийн хэмжээ 10,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү Сарын 1.7% - 1.8%
Жилийн 20.4% - 21.6%
Урьдчилгаа төлбөр 10% - 20%
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, тавилга

Тавигдах шаардлага:

- Банкны салбар байрлах орон нутагт тогтмол хаяг дээр оршин суудаг байх

- Өрхийн тогтмол орлогын эх үүсвэртэй, баримтаар баталгаажсан байх

- Ажил эрхэлдэг бол тухайн байгууллагад 6 сараас дээш хугацаанд тогтмол ажиллаж буй үндсэн ажилтан байх

- Бизнес эрхэлдэг бол хуулиар хориглоогүй, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, холбогдох баримт бичиг бүрэн, сүүлийн 6 сар тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлсэн, бодит орлоготой байх

- Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

- Сард төлөх зээлийн хүү, үндсэн төлбөрийн нийт дүн нь зээл хүсэгчийн сарын цэвэр орлогын 60%-аас хэтрэхгүй байх

- Банктай хамтран ажиллах гэрээт байгууллагаас цахилгаан хэрэгсэл, гэр ахуйн бараа, компьютер худалдан авах

Бүрдүүлэх материал:

- Зээл хүссэн гараар бичсэн өргөдөл 

- Цээж зураг 1%

- Худалдан авах барааны нэхэмжлэх

- Зээл төлөх орлогыг нотлох баримт бичгүүд

- Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт бичгүүд

- Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал

Онцлох

Ариг Банк зээлийн хүүний хөнгөлөлттэй, таатай нөхцөл санал болгож байна

Харилцагч та цаг заваа хэмнэн зээлийн хүсэлтээ онлайнаар https://loan.arigbank.mn/ өгөх боломжтой

СОНИРХОХ