Кредит карт

 Харилцагч таны өдөр тутмын хэрэгцээнд зориулав.  

  Давуу тал:

 • Өндөр зээлийн эрхтэй
 • Аль ч банкны харилцагч хүсэлт гаргах боломжтой
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй
 • Мессеж мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэх
 • Цахим банкны үйлчилгээг төлбөргүй авах боломжтой

Зээлийн нөхцөл:

Үйлчилгээний төрөл

Энгийн

Алтан

Зээлийн эрхийн хэмжээ

100,000-5,000,000 төг

5,000,001-50,000,000 төг

Зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

75%

Бэлэн бус гүйлгээний хүү

Сарын-1.5%

Жилийн-18% 

Бэлэн гүйлгээний хүү

Сарын-2%

Жилийн-24%

Лимит хэтрүүлэх боломжит хувь

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног

45 хоног хүртэл

Зээл төлөх давтамж

Сар бүрийн 1-нээс 15-ны хооронд

Хамгийн бага эргэн төлбөрийн доод хувь

10%+ бодогдсон хүүгийн төлбөр

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү

1%, (мин 10,000 төгрөг)

Зээлийн лимит хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү

Сарын-2%

Картын хугацаа

1-2 жил

Жилийн хураамж

20,000  төгрөг

50,000  төгрөг

Карт нөхөн авах төлбөр

10,000  төгрөг

10,000  төгрөг

Яаралтай карт гаргах хураамж

5,000 төгрөг

Картаар нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит

ПОС /КҮБ, Өргөөдийн Банк-ПОС/

5 сая төгрөг

АТМ

 3 сая төгрөг

Бэлэн зарлагын гүйлгээ:

 • Ариг банкны салбар, тооцооны төвд хийгдэх бэлэн зарлага
 • Бусад банкны АТМ болон салбарт хийгдэх бэлэн зарлага
 • Cash back үйлчилгээгээр хийгдэх зарлагын гүйлгээ
 • Интернэт банкаар хийгдэх шилжүүлгийн гүйлгээ

Бэлэн бус гүйлгээ:

Карт болон картын дугаар ашиглан ПОС төхөөрөмжөөр болон и-коммерс үйлчилгээгээр тооцоо хийх буюу бэлэн бусаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авахыг хэлнэ.

 

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Нэг хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сард авахуулсан/
 • Цалингийн орлоготой бол цалингийн тодорхойлолт, цалингийн дансны хуулга
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд, үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, гэрээ гэх мэт
 • Бусад банк санхүүгийн идэвхтэй зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
Онцлох

50 САЯ МОД ТАРИНА

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ИРЭХ 2030 ОН ХҮРТЭЛ 50 САЯ МОД ТАРИНА

СОНИРХОХ