Ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийн зээл

Зээлийн нөхцөл:

 • Хэмжээ - 30 сая төгрөг хүртэл
 • Жилийн хүү - 10%
 • Хугацаа - 24 сар /Сар бүр тэнцүү төлөлттэй/ 

Азийн Хөгжлийн Банкны “Ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийн зээл” нь бизнес эрхлэгчийг ажлын байр нэмэгдүүлэх, шинээр бий болгох, цаашид тогтвортой хадгалахад шаардлагатай хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Зээл хүсэгчийн боловсруулсан бизнес төсөл нь харьяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр дэмжигдэж, ажлын байр бий болгох тухай тодорхойлолтыг гаргуулсан байх.
 • Зээл авснаар ажлын байр шинээр бий болгох, цаашид ажлын байрыг тогтвортой хадгалах боломжтой байх.
 • Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх, хугацаа хэтэрсэн зээлийн түүхгүй байх.
 • Барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх эсвэл Зээлийн батлан даалтын сангаас баталгаа авсан байх.

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн зориулалт, хэмжээ, хугацаа, эргэн төлөгдөх эх үүсвэрийг тусгасан зээл хүссэн өргөдөл
 • Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар боловсруулсан төсөл
 • Харьяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс ажлын байр бий болгох талаар гаргасан тодорхойлолт
 • Зээл хүсэгчийн хувийн мэдээлэл /анкет, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт гэх мэт/
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Бусад
Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ