Орон сууц худалдан авах зээл

Мөрөөдлийн байраа худалдан авч, амьдралынхаа хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг хийгээрэй.

Орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Амьдран суух зориулалттай
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй
 • Орон сууцны өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх
 • Өр төлбөр, татварын өмнөх орлогын харьцаа 70 хувь (Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын төлбөрүүд орно)
 • Бизнес болон цалингийн тогтмол орлоготой
 • Сүүлийн 1 жил тогтвортой ажил болон бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн
 • Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед 65-иас дээшгүй настай байх
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгал хийгдсэн байх

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн төрөл

Зээлийн дээд хэмжээ

Дээд хугацаа

Урьдчилгаа төлбөр

Зээлийн хүү

Нийтийн орон сууц худалдан авах

350,000,000

240 сар

20%

/Орон сууц, хашаа байшин барих зээлийн хувьд гүйцэтгэл 30% байх/

Сарын

1.3%-1.4%

 

Жилийн 

15.6%-16.8%

Амины орон сууц худалдан авах

500,000,000 

Амины орон сууц барих

Хашаа байшин худалдан авах

50,000,000

120 сар

Хашаа байшин барих

Зээл олголтын шимтгэл 1%, өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг: Жилийн 15.89% - 17.10%

 

Бүрдүүлэх материал:

 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Орон сууцны ЭУБЕГ-аас авсан лавлагаа
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/
 • Худалдан авах орон сууцны гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь
 • Орлого тодорхойлох баримт бичиг
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
Онцлох

50 САЯ МОД ТАРИНА

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ИРЭХ 2030 ОН ХҮРТЭЛ 50 САЯ МОД ТАРИНА

СОНИРХОХ