Орон сууц барьцаалсан шуурхай зээл

Таны өрхийн хэрэглээ болон бизнест яаралтай мөнгө шаардлагатай болсон бол энэ зээлийг сонирхоно уу. Таныг санхүүгийн зөвлөхийн шуурхай үйлчилгээ, тохилог орчин хүлээж байна. Уг зээлийг ажлын 8 цагт багтаан шийдвэрлэнэ.

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Банкны салбар байрлах нутаг дэвсгэрт тогтмол хаяг дээр оршин суудаг байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

Барьцаа хөрөнгө:

 • Өөрийн өмчлөлийн орон сууц
 • Орон сууцыг бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

50,000,000 төгрөг хүртэл

/Орон сууцны үнэлгээний 50% хүртэл/

Зээлийн хүү /сарын/

2.5%

Зээлийн хүү /жилийн/

30%

Зээлийн хугацаа

24 сар хүртэл

Зээл олголтын шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн): 30.85%

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
 • Хамтран өмчлөгчтэй тохиолдолд хамтран эзэмшигчдийн бичиг баримт
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Орон сууцны гэрчилгээ /эх хувиар/
 • Эрхийн улсын бүртгэлийн албанаас авсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн түүхчилсэн лавлагаа
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

“АРИГ БАНК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтын зар

“Ариг банк” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

СОНИРХОХ