Орон сууц барьцаалсан шуурхай зээл

Таны өрхийн хэрэглээ болон бизнест яаралтай мөнгө шаардлагатай болсон бол энэ зээлийг сонирхоно уу? Таныг зөвлөн халамжлагчийн шуурхай үйлчилгээ, тохилог орчин хүлээж байна. Уг зээлийг ажлын 8 цагт багтаан шийдвэрлэнэ.

Нөхцөл:

Зээлийн дээд хэмжээ

50,000,000 төгрөг хүртэл

/Орон сууцны үнэлгээний 50% хүртэл/

Дээд хугацаа

24 сар

Зээлийн хүү /сарын/

2.0%-2.2%

Зээлийн хүү /жилийн/

24%-26.4%

 

Барьцаа хөрөнгө:

 • Өөрийн өмчлөлийн орон сууцтай байх
 • Орон сууцыг бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Банкны салбар байрлах нутаг дэвсгэрт тогтмол хаяг дээр оршин суудаг байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, түүхгүй байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
 • Хамтран өмчлөгчтэй тохиолдолд хамтран эзэмшигчдийн бичиг баримт
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Орон сууцны гэрчилгээ /эх хувиар/
 • Эрхийн улсын бүртгэлийн албанаас авсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн түүхчилсэн лавлагаа
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ