Автомашины зээл

Нөхцөл:

Зээлийн дээд хэмжээ

100,000,000 төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа төлбөр

Гаалийн бичигтэй автомашин 20%

Дугаар авсан автомашин 30%

/Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж буй тохиолдолд 0%/

Дээд хугацаа

Цалингийн орлоготой бол 30 сар 

Бизнесийн орлоготой бол 48 сар

Зээлийн хүү /сарын/

1.5%-1.7%

Урьдчилагаа төлбөр 50%-аас дээш бүрдүүлбэл дээд хүү 1.6%

Зээлийн хүү /жилийн/

18%-20.4%

Урьдчилгаа төлбөр 50%-аас дээш бүрдүүлбэл дээд хүү 19.2%

 Та автомашин авахаар шийдсэн эсвэл автомашинаа солих хүсэлтэй бол бид ТАНД хамгийн таатай нөхцөлөөр автомашинтай болох боломжийг санал болгож байна.

Давуу тал:

 • Бид таны автомашиныг хамгийн боломжит өндөр үнээр үнэлэн энэхүү зээлийг олгоно.
 • Ариг Банкны мэргэжлийн, туршлагатай зөвлөн халамжлагчид зөвхөн танд зориулсан тусгай нөхцөлийг санал болгох боломжтой.
 • Таныг Ариг Банкаар үйлчлүүлэх бүрт халуун дулаан хамт олон утган авах болно.
 • Та Ариг Банкаар зочлохдоо урт дараалал хүлээхгүй ба манай хамт олон таныг өөрийн өргөө гэрт ирсэн мэт тав тухтай орчинд угтан үйлчлэх болно.

Барьцаа хөрөнгө:

 • Худалдан авч буй автомашин:
 • Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 10 жилээс дээшгүй хугацаа өнгөрсөн байх.
 • Гаалиар орж ирсэн болон Монгол улсад орж ирээд 2 буюу түүнээс доош жилийн хугацаанд ашигласан байх.
 • Зах зээлд түгээмэл, түргэн борлогдох чадвартай байх.
 • Үзлэг оношилгоонд хамруулсан, холбогдох татварыг төлсөн байх.
 • Ариг Банкны нэр дээр бүртгүүлэх.
 • Зээлийн хугацаагаар Тээврийн хэрэгслийн даатгал хийлгэх.

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Банкны салбар байрлах орон нутагт тогтмол хаяг дээр оршин суудаг байх
 • Өрхийн тогтмол орлогын эх үүсвэртэй, баримтаар баталгаажсан байх
 • Ажил эрхэлдэг бол тухайн байгууллагад 6 сараас дээш хугацаанд тогтмол ажиллаж, жинхэлсэн байх
 • Бизнес эрхэлдэг бол хуулиар хориглоогүй, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, холбогдох баримт бичиг бүрэн, сүүлийн 6 сар тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлсэн, бодит орлоготой байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, түүхгүй байх
 • Сард төлөх зээлийн хүү, үндсэн төлбөрийн нийт дүн нь зээл хүсэгчийн сарын цэвэр орлогын 70%-иас хэтрэхгүй байх
 • Жолоочийн хариуцлагын даатгалд заавал хамрагдсан байх
 • Бусад

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүссэн гараар бичсэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан зураг бүхий/
 • Зээл төлөх орлогыг нотлох баримт бичгүүд
 • Автомашины гэрчилгээ
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Автомашиныг үзлэг оношилгооны баримт бичиг
 • Авто тээврийн хэрэгслийн татварын гэрчилгээ
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт бичгүүд
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал

 

 

Хамтран ажиллагч байгууллагууд:

Хамтран ажиллагч байгууллагууд
1 Автоланд Эс Си ХХК
2 Эвалюшн Трейд ХХК
3 Юу Би Сейфти ХХК

 

Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ