Хөрөнгө оруулалтын зээл

Ерөнхий шаардлага:

 • Зээлээ үр ашигтай ашиглах чадвартай, боломжтой байх
 • Сүүлийн 12 сарын турш тухайн бизнесээ тасралтгүй эрхэлсэн байх
 • Бизнесийн үр ашгийн тооцооллоо хийж, хөтөлдөг байх
 • Хэрвээ тусгай зөвшөөрөл шаарддаг бизнес эрхэлдэг бол холбогдох зөвшөөрөл, лицензүүдийг авсан байх
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

Зээлийн нөхцөл:

 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 60 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил /Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/
Зээл олголтын шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ХҮНД МАШИН, МЕХАНИЗМ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 60 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 10% - 30% *
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизм/Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/
Зээлийн шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

* Шинэ автомашин /Toyota, Lexus/ - 10%

Хуучин автомашин /дугаар аваагүй/ - 20%

Хуучин автомашин /дугаар авсан/ - 30%

Хүнд машин, механизм - 30%

Худалдан авч буй тээврийн хэрэгсэл нь сүүлийн 10 жил дотор үйлдвэрлэгдсэн, Монгол улсад орж ирснээс хойш 3 жилээс ихгүй хугацаанд ашигласан байх

Худалдан авч буй хүнд машин механизм нь сүүлийн 10 жил дотор үйлдвэрлэгдсэн, Монгол улсад орж ирснээс хойш 1 жилээс ихгүй хугацаанд ашигласан байх

 

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ШИНЭЭР БАРИХ, ӨРГӨТГӨХ, УРСГАЛ ЗАСВАР ХИЙХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 60 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө

Шинээр барьж буй үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд барьж дуусах хүртэл өөр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална.

Өргөтгөх болон засвар хийж буй үл хөдлөх хөрөнгө нь өөрөө барьцаа болно.

Зээлийн шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 120 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгө/Урьдчилгаа төлбөрийн оронд өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгийг нэмэлтээр барьцаалж болно/
Зээлийн шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн): 20.0% - 23.61%

Ач холбогдол:

 • Зээлийн дээд хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл болж Ариг Банкнаас анх удаа зээл авч байгаа зээлдэгчийг мөн дэмжин ажиллаж байна
 • Энэхүү зээлийг урт хугацаагаар буюу 120 сарын хугацаатайгаар олгож байгаа
 • Эхний 12 хүртэл сард үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлөх боломжтой
 • Ариг Банкны мэргэжлийн, туршлагатай санхүүгийн зөвлөхүүд зөвхөн танд зориулсан тусгай нөхцөлийг санал болгох боломжтой
 • Зээлийг шуурхай шийдвэрлэн олгоно
 • Та Ариг Банкаар зочлохдоо урт дараалал хүлээхгүй ба манай хамт олон таныг өөрийн өргөө гэрт ирсэн мэт тав тухтай орчинд угтан авч үйлчлэх болно

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө үр ашгийн тооцоо
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ 
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

“АРИГ БАНК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтын зар

“Ариг банк” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

СОНИРХОХ