Хөрөнгө оруулалтын зээл

Ерөнхий шаардлага:

 • Зээлээ үр ашигтай ашиглах чадвартай, боломжтой байх
 • Сүүлийн 12 сарын турш тухайн бизнесээ тасралтгүй эрхэлсэн байх
 • Бизнесийн үр ашгийн тооцооллоо хийж, хөтөлдөг байх
 • Хэрвээ тусгай зөвшөөрөл шаарддаг бизнес эрхэлдэг бол холбогдох зөвшөөрөл, лицензүүдийг авсан байх
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт Зээлийн дээд хэмжээ (төг) Дээд хугацаа (сар) Зээлийн эргэн төлөх Зээл, зээлдэгчийн эрсдлээс хамааран олгох зээлийн сарын хүү
Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай объект худалдан авах

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

120

/Ам.доллараар бол 60 сар/

Эхний  12 сар үндсэн төлбөрөөс чөлөөлж болно, үлдсэн төлбөр сар бүр тэнцүү байна

1.55%-2%


/Ам.доллараар
0.9%-1.5%/

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай ажлын байр худалдан авах

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай талбай худалдан авах

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Өөрийн өмчлөлийн худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай обьект шинээр барих

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Бизнесийн зориулалтаар ашиглах газар худалдан авах

400,000,000

/400 сая төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Өөрийн өмчлөлийн худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай объектэд капитал засвар хийх, өргөтгөх

1 тэрбум

/1 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

60

/Ам.доллараар бол 60 сар/

Бизнесийн зориулалтаар ашиглах тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизм худалдан авах

500,000,000

/500 сая төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

48

/Ам.доллараар бол 48 сар/

Зээлийн нийт хугацааны 1/3-т үндсэн төлбөрөөс чөлөөлж болно
Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай тоног төхөөрөмж  худалдан авах Төлбөр сар бүр тэнцүү байна
Оффисын тавилга, эд хогшил худалдан авах

 

Ач холбогдол:

 • Зээлийн дээд хэмжээ 2 ТЭРБУМ ₮ хүртэл болж Ариг Банкнаас анх удаа зээл авч байгаа зээлдэгчийг мөн дэмжин ажиллаж байна.
 • Энэхүү зээлийг урт хугацаагаар буюу 120 сарын хугацаатайгаар олгож байгаа.
 • Эхний 12 хүртэл сард үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлөх боломжтой.
 • Ариг Банкны мэргэжлийн, туршлагатай зөвлөн халамжлагчид зөвхөн танд зориулсан тусгай нөхцөлийг санал болгох боломжтой.
 • Зээлийг шуурхай шийдвэрлэн олгоно.
 • Та Ариг Банкаар зочлохдоо урт дараалал хүлээхгүй ба манай хамт олон таныг өөрийн өргөө гэрт ирсэн мэт тав тухтай орчинд угтан авч үйлчлэх болно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүссэн гараар бичсэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан зураг бүхий/
 • Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө үр ашгийн тооцоо
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ ЭХЭУБГазрын зээлийн барьцаанд байхгүй тухай лавлагаа
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

АРИГ БАНКНЫ ШИНЭ ӨРГӨӨ ҮҮДЭЭ НЭЭЛЭЭ

Монголын Арилжааны ууган банкуудын нэг болох Ариг банк нь харилцагч нартаа үйлчилгээгээ ойртуулан, салбар нэгжийнхээ хүртээмжийг нэмэгдүүлж Чинги...

СОНИРХОХ