Шугамын зээл

Ерөнхий шаардлага: 

 • Тухайн бизнесийг сүүлийн 1 жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай
 • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

Барьцаа хөрөнгө:

 • Амины болон нийтийн эзэмшлийн орон сууц
 • Компанийн өмчлөлийн болон хувийн эзэмшлийн барилга, объектууд
 • Хашаа байшин, газрын хамт

Зээлийн нөхцөл:

  Төгрөг Ам.Доллар
Зээлийн хэмжээ 2 тэрбум төгрөг хүртэл 2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар хүртэл 
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6%-1.9% 1.1%-1.5%
Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-22.8% 13.2%-18%

Ашиглаагүй үлдэгдэлд тооцох хүү /жилийн/

4%
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн) : 20.0% - 23.61%

Давуу тал:

 • Хэрвээ таны бизнес улирлын чанартай, гэнэтийн санхүүгийн асуудалтай тулгардаг бол энэхүү зээл маш тохиромжтой.
 • Гэрээний зээлийн эрхийн хэмжээгээр зээл авах, буцаан төлөх, төлсөн хэмжээгээр дахин зээл авах боломжтой.
 • Давтан материал бүрдүүлэхгүйгээр хүссэн үедээ зээл авах боломжтой.

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга
 • Зээлээр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө /үр ашгийн тооцоо/
 • Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эх хувиар 
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд

Гадаадын иргэн бол нэмэлтээр:

 • Монгол улсад ажил эрхлэх ба бизнес эрхлэх албан ёсны виз
 • Байгууллага буюу ажил олгогчтой хийсэн гэрээ
 • Оршин суугаа орон сууцны гэрээ
 • Байгууллагын батлан даалтын гэрээ
 • Хамтран зээлдэгчээр монгол иргэн оруулах бол хамтран зээлдэгч нь зээлдэгчтэй мөн ижил материал бүрдүүлэх
Онцлох

ПОС төхөөрөмж эзэмшигчдийн анхааралд

Ариг банкны ПОС төхөөрөмж дээр гадаадын банкны карт ашиглахдаа олон улсын маргаантай гүйлгээ гарахаас сэргийлэн дараах зүйлсийг анхаараарай.

СОНИРХОХ