Шугаман зээл

Нөхцөл:

  Төгрөг Ам.Доллар
Дээд хэмжээ 2 Тэрбум 2 Тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний
Зээлийн хүү /сарын/ 1.55%-2% 0.9%-1.5%
Зээлийн хүү /жилийн/ 18.6%-24% 10.8%-18%

Ашиглаагүй үлдэгдэлд тооцох хүү /жилийн/

3.6% 3.6%
Дээд хугацаа 24 сар 24 сар

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

 • Тухайн бизнесийг сүүлийн 1 жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай
 • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх

БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ

 • Амины болон нийтийн эзэмшлийн орон сууц
 • Компанийн өмчлөлийн болон хувийн эзэмшлийн барилга, объектууд
 • Хашаа байшин, газрын хамт

АЧ ХОЛБОГДОЛ

 • Хэрвээ таны бизнес улирлын чанартай, гэнэтийн санхүүгийн асуудалтай тулгардаг бол энэхүү зээл маш тохиромжтой.
 • Гэрээний зээлийн эрхийн хэмжээгээр зээл авах, буцаан төлөх, төлсөн хэмжээгээр дахин зээл авах боломжтой.
 • Давтан материал бүрдүүлэхгүйгээр хүссэн үедээ зээл авах боломжтой.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Монгол улсад ажил эрхлэх ба бизнес эрхлэх албан ёсны виз
 • Байгууллага буюу ажил олгогчтой хийсэн гэрээ
 • Оршин суугаа орон сууцны гэрээ
 • Байгууллагын батлан даалтын гэрээ
 • Хамтран зээлдэгчээр монгол иргэн оруулах бол хамтран зээлдэгч нь зээлдэгчтэй мөн ижил материал бүрдүүлэх
 • Зээл хүсэгчийн анкет /Банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга
 • Зээлээр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө /үр ашгийн тооцоо/
 • Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгийн нотариатаар баталгаажуулсан гэрчилгээний хуулбар /ҮХЭХБГазрын зээлийн барьцаанд байхгүй тухай лавлагааны хамт/
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд

ГАДААДЫН ИРГЭН БОЛ НЭМЭЛТЭЭР

 • Монгол улсад ажил эрхлэх ба бизнес эрхлэх албан ёсны виз
 • Байгууллага буюу ажил олгогчтой хийсэн гэрээ
 • Оршин суугаа орон сууцны гэрээ
 • Байгууллагын батлан даалтын гэрээ
 • Хамтран зээлдэгчээр монгол иргэн оруулах бол хамтран зээлдэгч нь зээлдэгчтэй мөн ижил материал бүрдүүлэх
Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ