Кредит карт

 Харилцагч таны өдөр тутмын хэрэгцээнд зориулав.  

  Давуу тал:

 • Өндөр зээлийн эрхтэй
 • Аль ч банкны харилцагч хүсэлт гаргах боломжтой
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй
 • Мессеж мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэх
 • Цахим банкны үйлчилгээг төлбөргүй авах боломжтой

Зээлийн нөхцөл:

Үйлчилгээний төрөл Иргэн Байгууллага
Энгийн Алтан Бизнес кредит карт

Кредит картын эрхийн хэмжээ

100,000-5,000,000 төгрөг

түүнтэй тэнцэх ам.доллар

5,000,001-50,000,000 төгрөг

түүнтэй тэнцэх ам.доллар

100,000-50,000,000 төгрөг

түүнтэй тэнцэх ам.доллар

Хугацаа 2 жил хүртэл

Бэлэн бус гүйлгээний хүү

Сарын-1.5%

Жилийн-18% 

Бэлэн гүйлгээний хүү

Сарын-2%

Жилийн-24%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс

чөлөөлөх хоног

45 хоног хүртэл
Барьцаа

Ирээдүйн орлого.

10 сая төгрөгөөс дээш кредит картын хувьд нэмэлтээр 

автомашин эсхүл үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах

Ирээдүйн орлого.

20 сая төгрөгөөс дээш кредит

картын хувьд нэмэлтээр 

автомашин эсхүл үл

хөдлөх хөрөнгө барьцаалах

Зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө

авах боломжит хувь

75%

Лимит хэтрүүлэх боломжит

хувь

10%
Зээл төлөх давтамж Сар бүрийн 1-нээс 15-ны хооронд

Хамгийн бага эргэн

төлбөрийн доод хувь

10%+бодогдсон хүүгийн төлбөр
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1%, (мин 10,000 төгрөг)

Зээлийн лимит хэтрүүлсний

шимтгэл

2%

Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт

оруулах шимтгэл

1%
Карт худалдаалах үнэ 20,000  төгрөг 50,000  төгрөг 30,000 төгрөг
Карт нөхөн авах төлбөр 10,000  төгрөг 10,000  төгрөг 10,000  төгрөг
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Картаар нэг өдөрт хийх гүйлгээний лимит:
ПОС /КҮБ, Банк-ПОС/ 5,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг
АТМ 5,000,000 төгрөг
Нэмэлт нөхцөл: Харилцагчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн өдрийн гүйлгээний лимитийг өөрөөр тогтоож болно.
Картын бэлэн орлогын гүйлгээ:
Ариг банкин дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Картын бэлэн зарлагын гүйлгээ:
Ариг банкнаас MNT данс - Төгрөг авахад шимтгэлгүй, Гадаад валют авахад банкны арилжааны ханшаар тооцно.
Гэрээт банкнаас 300 төгрөг
Бусад дотоодын банкнаас 500 төгрөг
Картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) дээр худалдан авалт хийх:
Ариг банкны КҮБ Шимтгэлгүй
Гэрээт банкны КҮБ Шимтгэлгүй
Бусад дотоодын банкны КҮБ Шимтгэлгүй
Төрийн үйлчилгээний төлбөр төлөх-Цахимаар 10,000 төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээнд 300 төгрөг
Төрийн үйлчилгээний төлбөр төлөх-КҮБ 10,000 төгрөгөөс доош дүнтэй гүйлгээнд 200 төгрөг
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют -
Пин код өөрчлөх /Банк/ 500 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 500 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Интернет Пин код авах,

өөрчлөх /АТМ/

100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют -
Картын үлдэгдэл шалгах:
Ариг банкны салбар дээр Шимтгэлгүй
Гэрээт банкны салбар дээр 100 төгрөг

Дотоодын бусад банкны

салбар дээр

100 төгрөг
Картын гүйлгээнд тавих хязгаар:
Нэг өдөрт хийгдэх гүйлгээний тоо 100 удаа
ПИН код зөв оруулах оролдлогын тоо 3 удаа

Бэлэн зарлагын гүйлгээ:

 • Ариг банкны салбар, тооцооны төвд хийгдэх бэлэн зарлага
 • Бусад банкны АТМ болон салбарт хийгдэх бэлэн зарлага
 • Cash back үйлчилгээгээр хийгдэх зарлагын гүйлгээ
 • Интернэт банкаар хийгдэх шилжүүлгийн гүйлгээ

Бэлэн бус гүйлгээ:

Карт болон картын дугаар ашиглан ПОС төхөөрөмжөөр болон и-коммерс үйлчилгээгээр тооцоо хийх буюу бэлэн бусаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авахыг хэлнэ.

 

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Нэг хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сард авахуулсан/
 • Цалингийн орлоготой бол цалингийн тодорхойлолт, цалингийн дансны хуулга
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд, үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, гэрээ гэх мэт
 • Бусад банк санхүүгийн идэвхтэй зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
Онцлох

Ариг Банкны Гүйцэтгэх захирлаар О. Хүрэлбаатар томилогдлоо

Монгол улсын банк, санхүүгийн салбарт 25 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж буй Ариг банкны Гүйцэтгэх захирлаар О.Хүрэлбаатар томилогдлоо.

СОНИРХОХ