Дотоодын ₮ карт

Ариг ₮ Картыг ашиглан хэрэглэгч та Ариг Банкны болон Монгол улсын бүх арилжааны банкны АТМ, Пос, салбаруудаар үйлчлүүлэх боломжтой.

Давуу тал:

  • Бага зардлаар картын бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой.
  • Та бэлэн мөнгөний бүх төрлийн эрсдэлээ хязгаарлаж, орлого зарлагаа картаар дамжуулан хянах боломжтой.
  • Картаас бэлэн мөнгө авах  – 3 сая төгрөг /өдрийн/
  • Та өөрийн 1 дансандаа хэд хэдэн нэмэлт дэд карт авах боломжтой. Ингэснээрээ 1 дансыг гэр бүлийн гишүүд дундаа эсвэл байгууллагын ажиллагсад дундаа захиран зарцуулах боломжтой болно.

Төрөл:

  • Энгийн карт - Эрхэм харилцагч таны өдөр тутмын төлбөр тооцоо болон хэрэгцээнд ашиглагдах хамгийн бага зардалтай, хамгийн энгийн карт юм.
  • Цалингийн карт - Аж ахуй нэгж болон байгууллагуудын ажилчдад зориулагдсан карт юм. Цалингийн картаар дамжуулан цалингаа олгох нь аж ахуй нэгж болон байгууллагуудад хамгийн хялбар бөгөөд найдвартай байх болно. Цалингийн карт эзэмшигч нь цалингийн зээлд хамрагдах боломжтойгоос гадна төлбөрийн картын бүх үйлчилгээг авах эрхтэй.
  • Хадгаламж Барьцаалсан Зээлийн карт - Эрхэм хэрэглэгч та өөрийн хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан карт захиалан авах боломжтой. Энэ карт нь хугацаатай хадгаламжийнхаа хүүг алдахгүй байх давуу талыг танд олгоно.

Картын үйлчилгээний шимтгэл, хураамж 

Үйлчилгээний төрөл Дотоодын ₮ Карт
Картын харилцах дансны доод үлдэгдэл 0
Карт худалдаалах үнэ 10,000 төгрөг 
Хугацаа 2 жил
Карт нөхөн авах төлбөр 5,000 төгрөг 
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Картаар нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит 
Нэг өдөрт гүйлгээ хийх лимит ПОС /КҮБ, Ариг банк - ПОС/ 5 сая төгрөг
АТМ 3 сая төгрөг
Картанд бэлэн мөнгө тушаах гүйлгээний шимтгэл Ариг Банкин дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Гэрээт банкин дээр орлогын гүйлгээ хийх 200 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Картнаас бэлэн мөнгө авах гүйлгээний шимтгэл Ариг Банкнаас Төгрөг авахад шимтгэлгүй, Гадаад валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно.
Гэрээт банкнаас

Төгрөг авбал 300 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Ам.доллар авбал 0.3% (мин 0.2 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг)

Бусад дотоодын банкнаас 500 төгрөг
Картаар үйлчлэгч байгууллагууд дээр худалдан авалт хийх гүйлгээний шимтгэл Ариг Банкны КҮБ Шимтгэлгүй
Гэрээт банкны КҮБ
Бусад дотоодын банкны КҮБ
Картны харилцах данснаас өөр картын харилцах данс руу шилжүүлэг хийх /АТМ/

200 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Картын харилцах данснаас төлбөр төлөх /АТМ/ 200 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Урьдчилсан төлбөрт карт худалдан авах /АТМ/ 200 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр авах /Банк/ 500 төгрөг 
Интернет пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Картын үлдэгдэл шалгах Ариг Банкин дээр Шимтгэлгүй
Гэрээт банкин дээр 100 төгрөг
Дотоодын бусад банкин дээр
ДЕБИТ КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД НӨХЦӨЛ
 Картаар үйлчлэгч байгууллагаас авах шимтгэл  Дотоодын банкны картаас 1% хүртэл
Гадаадын банкны картаас 3% хүртэл
Бусад банкны картаар бэлэн мөнгө авах Гэрээт банкны картаар

Төгрөг авахад 300 төгрөг

Ам.доллар авахад 0.3% (мин 0.2 ам.доллар)

Дотоодын бусад банкны картаар

Төгрөг авахад 500 төгрөг

Гадаадын банкны картаар Төгрөг авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно
Бусад банкны картын үлдэгдэл шалгах Гэрээт банкны карт эзэмшигч 100 төгрөг
Дотоодын бусад банкны карт эзэмшигч  100 төгрөг

 

Гэрээт банк

Худалдаа Хөгжлийн Банк, Капитрон Банк, Богд банк, Тээвэр Хөгжлийн Банк.

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах хүсэлт
  • Иргэний үнэмлэх

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Онцлох

Банк хэзээ ч..

харилцагчаасаа дараах нууцлал бүхий мэдээллүүдийг асуудаггүй.

СОНИРХОХ