Swipe

Swipe пос үйлчилгээ зах зээлээс буцаан татагдаж байгаа тухай

Swipe пос үйлчилгээг Ариг банк 2022 оны 9-р сарын 30-наар буцаан татаж байна. Учир нь бид пос үйлчилгээг Пос мерчантын үйлчилгээгээр дамжуулан хүргэж эхэллээ. Харилцагч та бүхэн Ариг банкны салбар, тооцооны төвд хүсэлт гарган Пос мерчантын үйлчилгээг авах боломжтой.

Онцлох

Ариг банкны хамт олон цусаа хандивлалаа

“Цусаа хандивлах өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

СОНИРХОХ