Онцлох

Банк хоорондын бага дүнтэй шилжүүлгийн дээд хязгаар 5,000,000 төгрөг боллоо

Банк хоорондын бодит цагийн горимоор дамжих мөнгөн дүнгийн дээд хязгаар 5,000,000 төгрөг боллоо

СОНИРХОХ
Ханшийн мэдээ 2022-01-20
Валют
Авах
Зарах
2,846.00
2,855.00
3,200.00
3,265.00
447.00
450.50
36.80
38.10
3,830.00
3,910.00
Дэлгэрэнгүй