Ханшийн мэдээ

2023-12-03 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,432.12 3,425.00 3,444.00 3,425.00 3,434.00
EUR 3,739.29 3,670.00 3,810.00 3,670.00 3,810.00
CNY 480.35 477.00 485.00 477.00 484.00
RUB 38.37 31.00 42.00 36.00 42.00
JPY 23.14 22.70 23.70 22.70 23.60
GBP 4,336.14 4,250.00 4,450.00 4,250.00 4,450.00
CHF 3,922.87 3,810.00 4,010.00 3,810.00 4,010.00
KRW 2.63 2.45 2.71 2.57 2.71