Хадгаламжийн хайрцаг

 

Үнэт зүйлсийн хайрцагны төлбөр /хоногоор/

29 хоног хүртэл

1 жил хүртэл

1 жил ба түүнээс дээш

Урт 540, өргөн 240

Өндөр 240

500 төгрөг

450 төгрөг

400 төгрөг

Өндөр 110

450 төгрөг

400 төгрөг

300 төгрөг

Өндөр 60

300 төгрөг

250 төгрөг

200 төгрөг

Урт 540, өргөн 120

Өндөр 110

350 төгрөг

300 төгрөг

250 төгрөг

Өндөр 60

250 төгрөг

200 төгрөг

150 төгрөг

Гэрээ байгуулах болон сунгах

 -

Түлхүүрийн барьцаа

87,500 төгрөг

Түлхүүр гээгдүүлсэн тухай бүр

87,500 төгрөг

 

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ