Цалингийн зээл

АРИГ банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагын ажилтанд олгох зээл.

Ерөнхий шаардлага:

 • Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын үндсэн ажилтан байх
 • Тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан байх
 • Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Цалингийн орлогоороо зээлийг бүрэн төлөх чадвартай байх

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

40,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү /сарын/

1.4% - 1.8%

Зээлийн хүү /жилийн/

16.8% - 21.6%
Зээлийн хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн): 17.81% - 22.63%

Давуу тал:

 • Зээлийн зарцуулалт хянахгүй
 • Шуурхай шийдвэрлэгддэг
 • Зээлийн хугацаанд нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Цээж зураг 1%
 • Байгууллагын цалингийн тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ