Орон сууц барьцаалсан шуурхай зээл

Таны өрхийн хэрэглээ болон бизнест яаралтай мөнгө шаардлагатай болсон бол энэ зээлийг сонирхоно уу. Таныг санхүүгийн зөвлөхийн шуурхай үйлчилгээ, тохилог орчин хүлээж байна. Уг зээлийг ажлын 8 цагт багтаан шийдвэрлэнэ.

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Банкны салбар байрлах нутаг дэвсгэрт тогтмол хаяг дээр оршин суудаг байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

Барьцаа хөрөнгө:

 • Өөрийн өмчлөлийн орон сууц
 • Орон сууцыг хамтран өмчлөгчид нь зээлд барьцаалахыг зөвшөөрсөн байх

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ *

300,000,000 төгрөг хүртэл  

Зээлийн хүү /сарын/

2.2% - 2.5%

Зээлийн хүү /жилийн/

26.4% - 30%

Зээлийн хугацаа

30 хүртэл сар

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээл эргэн төлөх нөхцөл Зээл, зээлийн хүүний нийт төлбөр сар бүр тэнцүү байна

* 100,000,000 төгрөг хүртэл дүнтэй зээлд барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 50%-иас хэтрэхгүй

100,000,001 төгрөгөөс дээш дүнтэй зээлд барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 40%-иас хэтрэхгүй

*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн): 30.85%

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
 • Хамтран өмчлөгчтэй тохиолдолд хамтран эзэмшигчдийн бичиг баримт
 • Орон сууцны гэрчилгээ /эх хувиар/
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түүхчилсэн лавлагаа
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ