Франчайз эрхийн зээл

Франчайз эрх авч бизнесээ өргөжүүлэх, салбарлуулахад тань энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн таньд тусална гэдэгт итгэлтэй байна.

 

Зээлийн нөхцөл: 

Зээлийн хэмжээ:  Франчайз эрх худалдан авах үнийн дүнгийн 70%-иас хэтрэхгүй
Зээлийн хугацаа:   24 сар хүртэл
Зээлийн хүү:  Жилийн 20.4% /сарын 1.7%/
Зээл эргэн төлөх нөхцөл Зээл, зээлийн хүүний нийлбэр сар бүр тэнцүү байна
Урьдчилгаа төлбөр  30%-иас багагүй
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл  1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг
Барьцаа хөрөнгө  Үл хөдлөх хөрөнгө, автомашин

 

Тавигдах шаардлага:

Франчайз эрх эзэмшигч болсон зээл хүсэгч нь тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг 6 сараас дээш хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;

Франчайз эрх эзэмшихийг хүсч буй шинэ харилцагчийн хувьд аливаа бизнесийн үйл ажиллагааг 12 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх; 

 

Барьцаа хөрөнгө: 

Үл хөдлөх хөрөнгө, автомашин

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ